Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

16:18
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianezavisan nezavisan
16:18
9947 18a6 400
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
16:17
7337 bb0c 400
Reposted fromsoviolently soviolently vianezavisan nezavisan
16:17
niech to 'kiedyś' już nadejdzie. 
Reposted fromlittle-things little-things vianezavisan nezavisan
16:17
4712 2d5c 400
Reposted fromloveandsex loveandsex vianezavisan nezavisan
16:17
16:17
6148 7e05 400
Reposted fromumorusana umorusana vianezavisan nezavisan
16:17
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
16:17
0463 6bd0 400
Reposted frommoai moai vianezavisan nezavisan
16:16
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
16:16
16:16
6327 2864 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaplugss plugss
16:16
Reposted fromoll oll viaplugss plugss
16:16
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialeksandra leksandra
16:16
7183 af98 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
16:15
7677 691a 400
Reposted fromyourtitle yourtitle viagonnabebetter gonnabebetter
16:15
5600 d417 400
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan
16:15
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
16:15
16:15
5505 bd51 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegocentricgirl egocentricgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl