Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

17:18
4480 b8ca 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadestroyed destroyed
17:18
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
17:18
17:18
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
17:18
“Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.”
— Colleen Hoover
17:18
5930 46c4 400
Reposted fromzciach zciach viapszczola91 pszczola91
16:18
3980 a329 400
Reposted fromtfu tfu viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
16:18
16:18
2224 68bd 400
16:17
0744 9e19 400
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaAJK AJK
16:17
4482 f5be 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaAJK AJK
16:17
16:17
5275 7c06 400
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
16:17
1858 80ff 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahavingdreams havingdreams
16:17
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viakatalama katalama
16:17
1446 446c 400
Reposted fromPoranny Poranny viatulele tulele
15:17
5324 9642 400
15:17
5160 a322 400
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialetha0 letha0
15:17
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialetha0 letha0
15:17
9108 2261 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl