Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

13:13
5454 1453 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viasmorzando smorzando
11:15
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viajstrbl jstrbl
11:15
1791 e16c 400
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades vianowaczi nowaczi
11:15
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianowaczi nowaczi
11:15
0413 3a68 400
Reposted fromcocomove cocomove
11:14
11:14
8869 20ed 400
Reposted fromgreggles greggles viamasterofpuppets masterofpuppets
11:14
5661 6b99 400
Reposted fromamatore amatore viamasterofpuppets masterofpuppets
11:14
5857 5ceb 400
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
11:14
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
11:14
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viamasterofpuppets masterofpuppets
11:14
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viasomebunny somebunny
11:14
Zaczynamy jako nieznajomi i kończymy tak samo
— Cytaty o życiu (via wariatkablog)
11:13
11:13
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
11:13
7535 e468 400
Reposted fromscorpix scorpix vianoisetales noisetales
11:13
11:13
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viasomebunny somebunny
11:13
0464 8639 400
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
11:13
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
Reposted fromniepierdol niepierdol viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl