Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

09:11
6950 aa30 400

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viasomebunny somebunny
09:11
Ty naprawdę nie rozumiesz, prawda? - rzekła. - Ja wcale nie chcę wszystkiego, czego pragnę. Nikt tego nie chce. Nie tak naprawdę. Co to za zabawa dostawać wszystko, o czym się marzy, tak po prostu? Wtedy to nic nie znaczy. Zupełnie nic.
— Neil Gaiman „Koralina”
Reposted fromrominaplum rominaplum viasomebunny somebunny
09:11
1316 d57e 400
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
Reposted fromdotknij dotknij viachocolate1508 chocolate1508
09:11
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viasomebunny somebunny
09:11
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viasomebunny somebunny
09:11
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasomebunny somebunny
09:11
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viasomebunny somebunny

July 18 2017

18:21
4636 1030 400
Reposted fromsarazation sarazation viatulele tulele
18:21
6600 7311 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele
18:21
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
18:21
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viahavingdreams havingdreams
18:20
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viahavingdreams havingdreams
18:20
1558 cccc 400
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
18:20
1562 9d49 400
Reposted fromnyaako nyaako viafine-arts fine-arts
18:20
1565 44da 400
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
18:20
1572 b071
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
18:20
1577 3338 400
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats
18:20
1579 1dc5 400
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
18:20
1582 4c4c 400
Reposted fromnyaako nyaako viaalternativestyle alternativestyle
18:20
1586 5b7b 400
Reposted fromnyaako nyaako viafine-arts fine-arts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl