Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

19:30
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagonnabebetter gonnabebetter
19:30
19:22
2431 c628 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaplugss plugss
19:22
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
19:22
9202 8d39 400
Reposted fromecto ecto viaplugss plugss
19:22
7847 eff1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
19:22
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie. Dlatego jesteśmy fascynujące.
— Sliding Doors
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaplugss plugss
19:22
7031 5840 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viaplugss plugss
19:22

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viaplugss plugss
19:22
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaplugss plugss
19:21
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mount Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— N. Belcik
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaplugss plugss
19:21
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viaplugss plugss
19:21
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaplugss plugss
19:21
3665 ce8d 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
19:21
2275 a6f9 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
19:21
1170 884f 400
Reposted fromdailylife dailylife viaplugss plugss
19:21
9241 677d 400

andantegrazioso:

Villa by the Sea | Dianne Andrew

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacoeurina coeurina
19:21
9153 3df1 400
19:20
9808 4770 400
Reposted fromsamnardoni samnardoni viaRekrut-K Rekrut-K
19:20
0872 0f76 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl