Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

17:19
3858 6d96 400
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
17:18
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
17:18
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

June 16 2017

20:31
5423 b02a 400
Reposted fromkyte kyte viacrispybones crispybones
20:31
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viacrispybones crispybones
20:31
20:30
4540 2b71 400
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabylejaka bylejaka
20:30
4045 70a0 400
20:30
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viabylejaka bylejaka
20:30
6377 ecd1 400
Reposted fromwetryagain wetryagain viabylejaka bylejaka
20:23
2530 b629 400
Reposted frompeper peper viabylejaka bylejaka
20:22
3426 df6e 400
Reposted fromfreakish freakish viamaybeyou maybeyou
20:22
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn via28mm 28mm
20:22
2967 c5a0 400

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromnudes nudes viadisheveled disheveled
20:22
2633 f644 400

serious:

your name still echoes in my head

20:22
20:22
8947 5dc6 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viababyface babyface
20:22
9806 4ae5 400

utaupe:

Pauline de Rothschild in her Paris apartment bedroom shot by Horst for Vogue UK, June 1969

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface
20:22
20:21
0573 4370 400

littleoil:

my dear girl

Reposted fromstardust-rain stardust-rain viasleeping sleeping
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl