Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

15:16
0159 2701 400
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
15:16
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
15:16
2287 aa4f 400
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
15:13

daddylexas:

me, with tears in my eyes: time to make a joke

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAJK AJK

April 19 2017

20:22
9409 10e9 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaAJK AJK
20:22
20:22
1420 693e 400
20:22
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
20:22
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
20:22
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
20:22
3500 ede6 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
20:22
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
20:21
Powiedz "ty" do jakiejś rzeczy, a zaraz odczujesz zmianę we własnej psychice. Ja, które widzi "ty", nie jest tym samym ja, które widzi "to"
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr viahavingdreams havingdreams
20:21
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
20:21
20:21
1182 9514 400
Reposted fromuoun uoun viagdziejestola gdziejestola
20:21
14:17
1198 3c90 400
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
14:17
0704 ba2a 400

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaAJK AJK
14:17
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl