Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

18:46
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa vialiliowadusza liliowadusza
18:46
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero vialiliowadusza liliowadusza
18:46
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
18:46
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts
18:45
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagorky gorky
18:45
0755 b674 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMartwa13 Martwa13
18:45
Boję się, że zobaczę się od wewnątrz I wystraszę się  i zatrzasnę się Boję się
— Sorry Boys
Reposted fromcotarsky cotarsky vialiliowadusza liliowadusza
18:44
0727 4cd0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
18:44
6778 f298 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
18:44
0585 b05f 400
Reposted fromlaters laters viaCannonball Cannonball
18:43
3227 0d90 400
Reposted fromRowena Rowena viasyrena syrena
18:43
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
18:43
Zrobiłabym wszystko, by pozostać jego teraźniejszością.
— Colleen Hoover - Maybe Someday
Reposted fromsouvenirs souvenirs viasyrena syrena
18:43
8895 5a06 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasyrena syrena
18:43
18:43
0063 8f4c 400
Reposted fromoll oll viagorky gorky
18:43
Przy zbliżeniach nie zapominaj, że w końcu przyjdzie oddalenie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromlovvie lovvie viarudelubie rudelubie
18:42
0731 2b11 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
18:42
8578 1d1e 400
Reposted fromsavatage savatage viafreeway freeway
18:42
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl