Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

16:18
2099 2c24 400
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaRekrut-K Rekrut-K
16:18
fajnie byłoby usłyszeć Cię przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianezavisan nezavisan
16:18
4006 1ffc 400
Reposted frombwana bwana viajanealicejones janealicejones
16:18
8677 cb62 400

chromeus:

The Birth of Venus (La Naissance de Vénus), William-Adolphe Bouguereau

16:18
5994 5b2c 400
16:18
Ja nie mam recepty na szczęście
Ni licencji na inteligencję
Nie mam lekarstwa na strach
A na optymizm rzadko mnie stać
Nie ogarniam siebie sam. 
— Happysad
Reposted fromcontrolled controlled viaSalute Salute
16:18
16:17
0962 637b 400
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakurdebele kurdebele
16:17

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromlovvie lovvie viakurdebele kurdebele
16:17
16:17
Perfekcjonizm narzucasz sobie sama. Nikt go od ciebie nie wymaga.
— Dorota Schrammek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakurdebele kurdebele
16:17
5525 2c44 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viakurdebele kurdebele
16:16
16:16
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
16:16
9788 9652 400
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
16:15
Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viahavingdreams havingdreams

July 24 2017

21:27
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
21:26
8782 2bd4 400
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
21:26
5933 af36 400
Reposted frombanitka banitka viainsanedreamer insanedreamer
21:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl