Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

20:24
6250 e520 400

redlipstickresurrected:

Rafał Bujnowski - (Polish, b. 1974, Wadowice, Poland) - Untitled from Nocturne (Graboszyce) series, 2012-2013  Paintings: Oil on Canvas

20:24
6234 f9d1 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viano-longer-kore no-longer-kore
20:24
9897 703d 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
20:24

affectionatesuggestion:

reminder: take care of your self. set aside time to breathe, read a book, listen to your favourite song, light a candle, shut your eyes and try to stay grounded. take as much time as you need to get better.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMagnolia11 Magnolia11
20:24
6528 deeb 400
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
20:24
7975 d9f5 400
Reposted fromsherlock sherlock viatulele tulele
20:23
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viagdziejestola gdziejestola
20:23
5923 7042 400

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viatulele tulele
20:23
2551 95ac 400
Reposted fromdevilhelix devilhelix viaMagnolia11 Magnolia11
20:23
4523 e4a7 400
Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
20:22
4445 4713 400
Reposted fromfriends friends viatulele tulele
20:22
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viatulele tulele
20:22
5953 f8c5 400
20:22

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viagdziejestola gdziejestola
20:22

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viagdziejestola gdziejestola
20:22
3896 c3f1 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
20:22
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
20:22

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagdziejestola gdziejestola
20:22
20:22
8906 f35f 400
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl