Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

19:22
4593 b6d1 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialilacwine lilacwine
19:22
2281 7dd5 400
Reposted fromdulcemoni dulcemoni vialilacwine lilacwine
19:22
9757 cdd2 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialilacwine lilacwine
19:22
4312 2a26 400
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
19:22
8077 a4ce 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazwariowalam zwariowalam
19:20
1688 522d 400
Reposted fromsarazation sarazation viaflyleaf flyleaf
19:20
2207 bd4b 400
Reposted from777727772 777727772 viaflyleaf flyleaf
19:20
19:20
2004 ddfa 400
Reposted fromsarazation sarazation viadestimy destimy
19:20
6327 a28f 400
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viameelt meelt
19:19
4351 1439 400
That's all folks.
19:19

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
15:16

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viakomplikacja komplikacja
15:16
8177 0c8d 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacojest cojest
15:16
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viablaxkseoul blaxkseoul
15:16
3223 b020 400
Reposted fromnoticeable noticeable viahavingdreams havingdreams
15:16
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viahavingdreams havingdreams
15:15
2574 3ed7 400
Reposted fromTankistD TankistD viahavingdreams havingdreams

November 22 2017

22:24
22:24
6280 65a5 400
Reposted fromverronique verronique viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl