Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

19:21
7657 57b3 400
Reposted frombluephoenix bluephoenix viatulele tulele
19:21
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatulele tulele
19:20
4141 a950 400
Reposted fromintotheblack intotheblack viatulele tulele
19:20
8605 337b 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatulele tulele
19:20
5659 b3a2 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
19:20
3803 602e 400

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
19:20
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
19:19
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viabrzask brzask
19:19
9753 e1c1 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
19:19
7122 4417 400
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
19:14
9661 16a9 400
Reposted fromiloveyou iloveyou viatulele tulele
19:14
5902 5889
Reposted fromtron tron viatulele tulele
19:14
6964 45c3 400
Reposted fromamatore amatore viatulele tulele
19:14
3358 869e 400
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viagdziejestola gdziejestola
19:14
1143 31c6 400
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
19:13
1769 0165 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
19:13
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
19:13
9245 ecb3 400
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabrzask brzask
19:08
0266 af12 400

nadi-kon:

“You once told me, our fingerprints don’t fade from the lives we touch. Is that true for everybody, or is it just poetic bullshit?”

Remember Me (2010) dir. Allen Coulter

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
19:08
0252 3aa8 400

philmeetsworld:

Phoebe Tonkin in The Ever After

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl