Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

21:23
21:23
0523 888b 400
21:23
3052 84b9 400
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
21:23
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko,
Reposted frommindtrap mindtrap viahavingdreams havingdreams
21:23
3371 2c74 400
Pomroki Borszewicz
21:22
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
21:22
0773 3c3d 400
Reposted frommsofall msofall viatwice twice
21:22
Reposted frombarock barock viatwice twice
21:22
21:22
1213 2643 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
21:22
4885 fd59 400
Reposted fromwabnicu wabnicu viaquotes quotes
21:22
21:21
miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
21:21
21:21
21:21
21:21

semioticapocalypse:

Annemarie Heinrich. Veraneando en la ciudad | Spending the Summer in the City. 1959

[::SemAp Twitter || SemAp::]

Reposted frompennarsson pennarsson viasleeping sleeping
21:21
Nothing that I do
Will ever be enough for you
Whatever I do, whatever I do.
Take me as I am
I'll never be the other man.
Forget about you
I'll forget about this time.
— Hurts
Reposted fromeequine eequine viaquotes quotes
21:21
7545 f63c 400
i can relate ... 
Reposted frombabyface babyface viano-longer-kore no-longer-kore
21:21
6771 74c4 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl