Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

00:30
4652 f256 400
Good Fortune, René Magritte, 1919.
00:30
8341 f482 400
00:27
00:26
00:26
00:25
2927 82e4 400
00:25
9806 541e 400

Henry Cavill as Geralt of Rivia
00:25

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
00:25
3820 dbf7 400
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer
00:24
8430 185b 400
Reposted frompapaj papaj viainsanedreamer insanedreamer
00:24
5485 2486 400
00:23
0997 4ad7 400
Reposted fromniente niente viainsanedreamer insanedreamer
00:23
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahwaiting hwaiting
00:23
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
00:23
9339 cfe1 400
Reposted fromhagis hagis viano-longer-kore no-longer-kore
00:23
00:22
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
00:20
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
00:20
9169 892b 400
może karma wraca...
00:20
0046 fc5d 400
Reposted fromniente niente viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl