Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

21:24
5757 436c 400
Reposted fromseaweed seaweed viastepywilcze stepywilcze
21:24
3661 4350 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viagregorczykm gregorczykm
21:24
1794 8369 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotorious-rookie notorious-rookie
21:24
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viagregorczykm gregorczykm
21:24
Zakochałam się w Tobie.
Kiedy ostatni raz to powiedziałam?
Reposted fromstepywilcze stepywilcze
21:23
21:23
21:23
1675 d715 400
21:23
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
21:23
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaakunin akunin
21:23
21:23
1282 46b8 400
Reposted fromregcord regcord viaakunin akunin
21:23
3651 d406 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
21:23
7525 e6dd 400
Reposted fromniedobrze niedobrze viaakunin akunin
21:22
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakunin akunin
21:22
6336 ecbd 400
Reposted frompiehus piehus viaakunin akunin
21:22
7977 c527 400

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viaakunin akunin
21:22
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaakunin akunin
21:22
2947 94e7 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaakunin akunin
20:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl