Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

21:23
Bo ja nigdy nie będę zadowolona z tego, co mam. Zawsze będę chciała więcej.
— Mario Vargas Llosa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStayifyoulove Stayifyoulove
21:23
Reposted fromilovemovies ilovemovies viagdziejestola gdziejestola
21:22
j. mirallez
21:22
2400 526e 450
Reposted fromrol rol viaRekrut-K Rekrut-K
21:22
Niekiedy trzeba się zgubić, by potem się lepiej odnaleźć.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromautunno autunno viawersynoca wersynoca
21:22
[...]Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. 
— Jonathan Carroll
21:22
raz jestem bez żadnych uczuć, nie zależy mi na niczym, a raz jestem gotowa poryczeć się z byle powodu.
— fuck logic
21:22
Przestań pozwalać by ludzie robiący dla Ciebie tak mało mieli taki wielki wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje.
— Will Smith
20:21
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
Reposted frometerycznosc eterycznosc viatulele tulele
20:21
The Littlest NOPE.
Reposted fromfalconwing falconwing viatulele tulele
20:18
7523 09bb 450
Reposted fromPICCHU PICCHU viatulele tulele
20:18
1464 6390 450
Reposted fromkaiee kaiee viatulele tulele
20:17
9769 2549 450
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatulele tulele
20:15
20:15
W gabinecie i w życiu od pewnego czasu obserwuję, że wielu młodych ludzi nie wierzy w to, że mogą być kochani. Jeśli wchodzi się w związek z takim bagażem, to para jest z góry skazana na głęboki kryzys, bo obie strony będą się zachowywać asekuracyjnie, nie będą tak naprawdę wierzyć, że to wszystko przetrwa. Bo NA PEWNO zostanę porzucony. Bo nie wierzę, żeby ktoś tak naprawdę chciał mnie wybrać i pokochać. I to jest podstawą całego tego zamieszania.
— terapeuta Wojciech Eichelberger w rozmowie
Reposted fromzabka zabka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
20:15
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee – Hańba

December 08 2016

18:43
7664 2626 450
18:43
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viablaxkseoul blaxkseoul
18:41
18:41
2566 f4b5 450
Reposted fromrol rol viariseme riseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl