Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

19:50
6733 3a0b 400
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viahavingdreams havingdreams
19:49
4403 737b 400
Reposted frompampunio pampunio viahavingdreams havingdreams
19:49
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
19:49
To niesamowite jak głośny dźwięk ciszy może nieubłaganie na ciebie krzyczeć, przypominając, że jesteś zdany na samego siebie.
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
19:48
6559 e11a 400
Reposted fromlujek lujek viainsanedreamer insanedreamer
19:48
19:48
5610 03f3 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
19:48
6268 7c28
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
19:47
6666 4324 400
19:46
Jest jednym z tych ludzi, którzy czują dużo i bez sensu.
— Radosław Kolago "Opowiadanie, które wcale nie jest o mnie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viatouchthesky touchthesky
19:46
5618 9a89 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
19:45
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
19:45
3223 3f38 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
19:44
6695 350e 400
19:44
Niech już wszystko się ułoży.  Niech już wszystko będzie dobrze. Proszę...
Reposted fromtroubles troubles viahavingdreams havingdreams
19:43
8779 48d3 400
19:43
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
19:43
2032 c0de 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
19:43
2356 ff3e 400
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice
19:43
7747 f530 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl