Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

22:46
1813 5d13 450
Reposted fromhagis hagis viano-longer-kore no-longer-kore
22:27
8640 b695 450
'how does being in the hot seat feel?'
22:27
6083 aa54 450
Reposted fromfelicka felicka viababyface babyface
22:27
5313 0b09 450
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatwice twice
22:26
22:26
Reposted fromdreamadream dreamadream viasherlock sherlock
22:24
Ale może wynika to z naszej natury, bo my kobiety, niestety, częściej niż mężczyźni tracimy kontakt z rozumem. Jesteśmy strasznie emocjonalne.
— Maria Czubaszek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulele tulele
22:23
Chodzi o to, żeby nie przegapić tego właściwego człowieka, którego spotyka się w tłumie ludzi i który może na pierwszy rzut oka wcale nie być taki atrakcyjny jak kilku innych obok. Prawdę mówiąc ja też mogłabym przegapić mojego męża. Pojawiło się na mojej drodze kilku interesujących mężczyzn, parę historii, które mogły zniszczyć nasz związek, gdyby nie moja intuicja. Ona wie o nas więcej niż my sami i wszyscy dookoła razem wzięci. W niej trzeba szukać odpowiedzi na wszelkie wątpliwości. Nawet, jeśli podpowiada nam coś, co w danym momencie wydaje nam się nieciekawe czy głupie. Zdarzało mi się jej nie słuchać i przeważnie kiepsko na tym wychodziłam, było mi z tym po prostu źle.
— Danuta Stenka w rozmowie z Izą Komendołowicz, Pani, styczeń 2017.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
22:23
4058 4ca2 450
Reposted fromvintersong vintersong viainsanedreamer insanedreamer
22:23
9778 1343 450
Reposted fromtfu tfu viatilde tilde
22:23
2530 4322 450
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatilde tilde
22:23
22:22
22:22
charlotte rampling by helmut newton, 1973.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatove tove
22:22
Yves Saint Laurent    Model wears one of the creations of Yves Saint Laurent controversy Collection Fall / Winter 1971,inspired in the 1940's.:
Reposted fromhomczi homczi viatove tove
22:22
4963 6f2c 450
Reposted fromhagis hagis viatove tove
22:22
9668 ea60 450
we can do it
22:22
22:22
9082 cf2d 450

January 15 2017

17:20
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStayifyoulove Stayifyoulove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl